اطلاعات اکانت 

نام دهکده : mahan eghbali                                        تاون هال : 10

لول : 134                                                                 جم : 0

کارگر : 4                                                                  کاپ : 2016

قیمت : 950 هزار تومان